VŠEM BÁSNÍKŮM

...ale na pokračování České básně 12. ročníkem, jehož uzávěrka sběru básní měla být 31. ledna 2015, už nejsou lidské síly, o peněžních prostředcích ani nemluvě. Čili nenajdou-li se pokračovatelé, nebude 12. ani další ročník.