Základní kameny

 • Záměrem díla zvaného Česká báseň je přiblížit básnictví, neuvěřitelně málo čtené básnictví (!), většímu počtu čtenářů, protože současné opomíjení tohoto nejvyššího slovesného umění je takřka hřích. A to prostřednictvím sešitů Střípků v kroužkové vazbě, kolujících mezi čtenáři díky knihovnám či lidem z řad dobrovolníků. Sešit je oživen soutěží, do níž se může každý zapojit. Výsledky každého ročníku se shrnou v knižní podobě ročenky Pár střípků, která vyjde na podzim. Po dvanácti letech se zaplní podstavce putovních cen pro vítěze – Stříbrného a Zlatého svitku – a vymění za nové. K této příležitosti bude vydán mimořádný sborník, kde najdou místo všechna oceněná dílka za celé období.
 • Soutěž je určena všem básníkům (amatérům i profesionálům) a probíhá každoročně od roku 2004; délka ročníku: devět měsíců, nepočítáme-li možnost přihlašovat básně až rok předem.
 • Celý rok se shromažďují soutěžní práce (od 1. února předchozího roku do 31. ledna daného roku). Jeden zájemce – bez ohledu na věk – má možnost zaslat do jednoho ročníku až čtyři dílka. V hlavní části ročníku může býti básník otištěn ponejvíce dvanáctkrát (a dost, aby se pak zase mohli dostat k otištění jiní tvůrci).
 • Přihlášené básně nesmí být nikde jinde zveřejněny (internet a ostatní soutěže nevyjímaje), a to až do ukončení ročníku. Jedině tak se zajistí každému dílku stejná startovní čára. Vítěze v rovině veřejné totiž určuje veřejnost – tedy čtenáři kolujícího sešitu, v němž jsou soutěžní práce otisknuty – pomocí vložených hlasovacích lístků. Hlasovat lze i elektronicky.
 • Jelikož sešit a posléze i knižní vydání ročenky nejsou nafukovací, lze do jejich hlavní soutěžní části otisknout pouze 50 až 100 básní. Proto je jeden měsíc vyhrazen pro tzv. předkolo (březen), v němž odborníci (veřejnosti utajené osoby určené různými společnostmi či úřady) nezávisle na sobě oznámkují všechnu přihlášenou tvorbu.
 • Z tohoto hodnocení vyplyne i nejlépe postavená báseň v rovině odborné. Podrobné hodnocení odborníků však bude po celou dobu hlasování veřejnosti utajeno, aby čtenář nebyl ovlivněn jejich výsledky.
 • Ono hodnocení tedy rozdělí veškerou tvorbu na dvě skupiny: a) více úspěšnou – pro hlavní část soutěže, kde se básně otiskují v plném znění; b) méně úspěšnou – pro tzv. druhý sled, kde se otiskuje vždy po jednom výňatku z tvorby všech básníků, kteří nemají žádnou báseň v hlavní části. Čili na podkladech odborného hodnocení se vše takto zobrazí v sešitu stále bez jmen tvůrců, aby čtenář nehlasoval podle jmen, ale podle veršů.
 • Po veřejném představení kroužkového sešitu (duben) začíná hlasování. Hodnotit mohou všichni čtenáři mimo ty, kteří jsou spjati se soutěží, tj. soutěžící básníci a pořadatelé (střet zájmů). Na přiložené hlasovací lístky je možno uvést až pět básní jak v hlavní části, tak v druhém sledu. Tomuto hodnocení je vyhrazen půlrok (od dubna do konce září).
 • Nikdo z básníků nebude dopředu zpraven o přesném umístění, ale každému se oznámí, zda je či není mezi vítězi. Při závěrečném dějství, které probíhá poslední říjnovou sobotu, je vyžadována účast básníků (či jejich zástupců), kteří se umístili v rovině odborné i v rovině veřejné na prvních místech.
 • Zároveň na slavnosti proběhne křest ročenky Pár střípků 2013, v níž se shrnou výsledky obou rovin, a básně i výňatky v ní přetištěné ze sešitu už ponesou jména svých tvůrců. Navíc všechny básně v hlavní části obohatí obrázky přímo na míru. Všichni soutěžící, kteří přijedou na vyhlášení, shledají v přední části následující ročenky Pár střípků společný snímek ze slavnosti.
 • Soutěžící s největším počtem bodů mohou sedět pouze na jedné vítězné židli, a sami.
 • Hlavní cenou v rovině veřejné je putovní Stříbrný svitek, na jeden rok jej získá tvůrce básně s největším počtem bodů od čtenářů. V rovině odborné to je putovní Zlatý svitek a na jeden rok jej získá tvůrce básně s nejlepším hodnocením od odborníků. Na jejich podstavce se dají zhotovit štítky s názvy vítězných prací a jmény jejich původců ve spojení s daným rokem. Obě ceny zajistí Vzdorospolek.
 • Další ceny budou poskytovat sponzoři; rovněž se použije případný výdělek z prodaných sbírek.
 • Vyrozumění o všech pravidlech a průběhu daného ročníku je předkládáno jednotlivým účastníkům proti podpisu nejpozději do otištění jejich děl ve sborníku. Při porušení podmínek je soutěžící vyřazen.

/2. dubna 2013/